>>

  Czym jest pellet?  

>>

  Dlaczego my?  

>>

  Palniki pelletowe  
 
 
 
 
  

Czym jest pellet?

To po prostu ekologiczny granulat paliwowy pochodzenia roślinnego. Słowo pellet znaczy kulka, kuleczka i potocznie nazywany jest tak granulat drzewny, którego produkcje rozpoczęto w latach 70-tych w USA i Kanadzie. Powstał w ten sposób nowy rodzaj paliwa, które pozwala na spalanie drewna i jego odpadów w kotłach  automatycznym podawaniem do komory spalania. Zalety pellet jako ekologicznego paliwa szybko dostrzeżono w krajach Skandynawskich oraz Austrii, Niemczech i Danii, gdzie sprzedaż kotłów na pellety corocznie wzrasta  o 30 – 40%. W ślad za tym ciągle przybywa producentów pelletu, co spowodowało stabilizacje cen pellety na terenie całej Unii Europejskiej.

pellet vs other

Jest tani, bezpieczny, łatwy w transporcie i magazynowaniu. Wygodny w użyciu i zdrowy - zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska naturalnego. W Polsce pellety są coraz bardziej popularne z uwagi na niskie koszty, wysoką efektywność i bogate zaplecze surowcowe. Pellety posiadają ogromny potencjał, aby zawojować jeszcze bardziej nasz rynek już w najbliższej przyszłości. Ekonomiczność użytkowania tego biopaliwa jest tak duża, że opłaca się nie tylko w nowo budowanych, ale także w starych domach, gdzie trzeba nieznacznie dostosować istniejącą instalację. Jest to również produkt wysokokaloryczny – około 5,3 kWh z kilograma peletu (1 tona peletu zastępuje 470 L oleju opałowego; 572 m3 gazu ziemnego; 429 L gazu LPG; 0,79 t węgla wysokokalorycznego np. ekogroszku.).

Szacunkowo roczne oszczędności kosztów zakupu paliwa wynikające z korzystania z pellet zamiast z oleju opałowego, dla nowego domu o powierzchni 150 m2, mogą wynosić nawet 50%. Emisja dwutlenku węgla podczas spalania jest równa ilości dwutlenku węgla pochłoniętego przez drzewo podczas jego wzrostu, a pozostała po spaleniu niewielka ilość popiołu (poniżej  0,5 %) może zostać użyta jako nawóz ( wykres obrazujący ceny peletu względem innych paliw wykorzystywanych w energetyce rozproszonej wg www.pelletcentre.info).

Z wielu dodatkowych argumentów przemawiających za tym paliwem należy szczególnie podkreślić te najważniejsze dla mikro i małych odbiorców indywidualnych:

  • tani - rozsądna cena w stosunku do jakości i efektywności;

  • czysty - twarde, niebrudzące granulki łatwe i bezpieczne w magazynowaniu;

  • wygodny w zastosowaniu - niewielki rozmiar powoduje łatwość w przemieszczaniu;

  • niezastąpiony komfort  -  przy zastosowaniu pieców z zasobnikiem, podajnikiem ślimakowym i retortą;

  • nie emitujący szkodliwych substancji na etapie spalania zarówno dla środowiska naturalnego jak i ludzi;

  • całkowita ilość popiołu powstała po procesie spalania wynosi tylko od 0,5% do 2%;

  • po spalaniu pelletu nie występują odpady, np. w postaci żużlu, jak poczas spalania węgla czy ekogroszku;

  • przy spalaniu pelletu nie wydzielają się żrące substancje, np. siarka, której opary niszczą ciągi wentylacyjne;

  • popiół z pelletu można stosować jako doskonały nawóz mineralny (zawiera związki potasu, wapnia i fosforu).

Jak wynika z powyższego, najważniejszym aspektem przemawiającym na korzyść pelletu jest jego czystość spalania. Procesy energetycznego spalania paliw, zwłaszcza węgla, są głównym źródłem emisji zanieczyszczeń. Ponad 75% emisji NOx i SO2, około 70% emisji CO, ponad 75% emisji pyłów i ponad 90% CO2 pochodzi z procesów spalania paliw stałych. Przeprowadzona analiza stanu środowiska w Polsce w 2006 roku wykazała, że w strukturze emisji pyłu zawieszonego oraz związków organicznych z głównych sektorów gospodarki najwyższy udział stanowi sektor komunalno-bytowy.


Mamy nadzieję, że powyższy skrótowy opis zalet pelletu jako wysokoenergetycznego i ekologicznego opału jak również zalety jego stosowania pozwolą Państwu podjąć decyzję o jego zakupie.

My ze swej strony gwarantujemy, że oferowany przez nas towar spełnia wszystkie wymogi przewidziane w Ustawie o OZE oraz posiada certyfikację poświadczającą parametry pelletu.

Dodatkowo deklarujemy, że zamówiony u nas towar dostarczymy Państwu pod wskazany adres w uzgodnionym obustronnie czasie.

Zapraszamy do współpracy i życzymy zadowolenia z zakupów.

Pozdrawiamy,

www.pelletowo.pl

 
       
 
 

Copyrights by Pelletowo.pl Kontakt tel. 697 885 644